Własna firma – biznes plan na start

Wstępny projekt biznesu musi być sporządzany jako ocena opłacalności przyszłego projektu biznesowego.Wstępna część, rozpoczynająca studium wykonywalności jest zwykle zwięzła oraz krótka (generalnie jest to 1 ewentualnie dwie strony tekstu). Streszczenie charakteryzuje warunki okazji biznesowej i przyczyny jej istnienia, a także kto wykorzysta tę ideę, dlaczego jest w stanie to zrealizować i jak firma rozpocznie funkcjonowanie i zdobywanie rynku. Streszczenie jest pisane po zebraniu wszystkich pozostałych działów biznes planu. Należy więc zacytować kluczowe dane finansowe lub liczby z przygotowywanych sekcji już w akapicie rozpoczynającym biznesplan. Streszczenie jest bardzo ważne dla tych przedsięwzięć, które starają się pozyskać kredyt od instytucji finansowej. Większość inwestorów, banków, zarządzających i inni adresaci planu inwestycyjnego używają streszczenia, aby szybko zadecydować czy koncepcja biznesu i gotowe biznesplany jest dla nich interesujący. Tak więc, chociaż biznesplan może wydawać się twórczy i interesujący, wstęp może być jedyną przeczytaną jego częścią, a Ty możesz nie mieć okazji przedstawienia swojego przedsięwzięcia w osobistej rozmowie z potencjalnym inwestorem. Dlatego też trzeba poświęcić sporo uwagi i czasu przygotowując streszczenie biznes planu.

Charakterystyka powinna zawierać jednocześnie przedstawienie przedsiębiorstwa jak i planowaną pozycję w kolejnych latach. Opisz jak Twój usługa lub produkt wpłynie na sposób robienia określonych czynności lub rzeczy przez Twoich kupujących. Trzeba określić specyfikę działania przedsiębiorstwa, specyfikację usługi, produktu i technologii. Dodaj notkę o prawach i patentach, know-how lub charakterystycznych cechach pozwalających uzyskać przewagę rynkową. Jeśli przedsiębiorstwo już istnieje, warto zawrzeć notkę o jej aktywach i dotychczasowym rozwoju. Pamiętaj, aby stosować najbardziej obrazowych i zrozumiałych słów, a także zaakcentuj nazwę produktu i usługi.

Podsumuj ekonomiczno-finansową istotę koncepcji biznesu, czas planowany do przekroczenia BEP produkcji i czas do osiągnięcia pozytywnych przepływów pieniężnych (cash-flow), kluczowe analizy finansowe, zwrot na przedsięwzięcia itd. Przygotuj również wstępną analizę prywatnego wkładu i konwersji operacyjnej gotówki wymaganych przez biznes plan.

Szukając wskazówek podczas opracowywania biznesplanów warto jest zapoznać się pomysł na biznes, który zobrazuje jak wszystkie wytyczne co do biznes planów wyglądają w praktyce ekonomicznej. Dodatkowo gotowe biznes plany są rewelacyjnym źródłem pomysłów na własny biznes.