Żywność ekologiczna

Zioła skażone ołowiem z dróg lub spalinami wydostającymi się z kominów przedsiębiorstw przemysłowych nie nadają się w żadnej mierze do konsumpcji. Jedynie żywność ekologiczna stosowana może być do produkcji lekarstw, to z nich wykonuje się mieszanki ziołowe, syropy czy kosmetyki. W mieszankach różnych ziół działają one lepiej. Jednak aby te zioła były dla nas naprawdę zdrowe, powinny być uprawiane i zbierane w najczystszych terenach. Chyba każdy wie o tym, jak bardzo rośliny chłoną z powietrza oraz gleby wszelkiego rodzaju skażenia.

Jest to powodem, dla którego nie wolno zbierać, a jeśli są już zebrane, to nie można spożywać roślin zebranych z terenów zatrutych przez pobliskie fabryki i zakłady przemysłowe oraz z takich, które położone są blisko dróg. Roślinność zbierana w takich rejonach posiada bardzo duże stężenie szkodliwych substancji, które mogą powodować alergie i choroby. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku, jeśli stosujemy tę roślinność w celach leczniczych. Nasz kraj uległ wybuchowi czarnobylskiemu, przez co tereny zostały skażone radioaktywnymi substancjami.