Strategia innowacyjności w biznesie

Innowacyjność to najważniejszy filar w procesie budowania przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, bez względu na dziedzinę biznesu. Wymagania związane z unowocześnianiem zarządzania pochodzą już nie tylko z wewnętrznych ambicji przedsiębiorstwa, ale i zewnętrznej presji spowodowanej ewoluującymi standardami. Jak będzie wyglądać przyszłość biznesu?

Read more