Ewolucja pracy tłumacza

views
0

Niegdyś praca tłumacza była bardzo mozolna, trwała bardzo długo i jednocześnie tłumacz musiał niemalże na wiele dni zniknąć z życia publicznego, aby móc dokończyć dzieła tłumaczenia. Dzisiaj jednakże sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a praca tłumacza zajmuje znacznie mniej czasu. Przede wszystkim w tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na taki wynalazek jak komputer i internet. To dzięki tym dwóm elementom praca tłumacza zmieniła się zupełnie. Cały czas mowa jest oczywiście o tłumaczach literackich, by ktoś nie pomyślał w tym miejscu o tłumaczach przysięgłych.

Pracę współczesnego tłumacza można w największym skrócie przedstawić w czterech etapach. Pierwszy etap polega na tym, że tłumacz po prostu czyta daną książkę, zaznajamia się z jej treścią i jednocześnie też na gorąco ją tłumaczy sam dla siebie. Przeczytawszy daną książkę tłumacz może przejść do etapu drugiego.

Tłumaczenia i poprawki

W tym miejscu tłumacz dokonuje poprawek i udoskonala wstępny przekład danej książki. Od kolejnego, czyli trzeciego etapu do gry zostają włączone także inne osoby. Mowa o redaktorach i redaktorkach w wydawnictwie. Zapoznają się oni z przetłumaczonym tekstem, analizują go i ewentualnie podpowiadają zmiany, które wedle nich powinny zaistnieć. Na tym etapie tłumacz pracuje nad wszelkimi propozycjami od pracowników wydawnictwa, przyjmując je lub też odrzucając. Po skończeniu tego etapu należy przejść do ostatniej części pracy tłumacza literackiego. Chodzi mianowicie o ostateczną korektę, a więc zatwierdzenie ostatecznego kształtu tłumaczenia.

Intencje autora

W tej pracy na pewno bardzo ważnym elementem jest dokładne zrozumienie intencji autora tekstu, co też wiąże się z bardzo dokładną znajomością określonego języka obcego, w którym dany tekst został napisany. W przeciwnym przypadku źle przetłumaczony tekst będzie pełen przekłamań i tym samym nie będzie oddawał tego, co autor tekstu chciał przekazać. Wiarygodność przekazu tymczasem jest bardzo ważnym elementem i dlatego też praca tłumacza literackiego jest niezwykle ważna, a czasem wręcz jest ona kluczowa.