Najlepszy model alokacji aktywów

2 views
0

Wielu inwestorów zastanawia się jak rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy akcje, obligacje, nieruchomości, gotówkę i złoto.

Zawsze patrzymy na to, co na prawdę działa. Opieramy się na faktach. Faktem jest, że nie ma dużego znaczenia jaki model alokacji aktywów używasz. Nie ma znaczenia jaką część portfela masz w akcjach, obligacjach, nieruchomościach, metalach szlachetnych czy trzymasz w postaci gotówki. Najważniejsze jest, że w ogóle używasz jakikolwiek model alokacji aktywów i go się trzymasz. Mebane Faber, zarządzający funduszami Cambria Investment Management przetestował kilkanaście różnych, najbardziej znanych strategii alokacji aktywów od 1972 roku. Wszystkie modele dały bardzo zbliżone rezultaty.

Należy zadać sobie więc pytanie jak zarabiać na giełdzie. Różnica stóp zwrotu między najlepszym, a najgorszym to zaledwie 1,5% średniorocznie. M. Faber porównuje alokację aktywów do pieczenia ciasta. Jeżeli masz wszystkie składniki jak mąkę, cukier czy jajka to twoje ciasto będzie okay. Gorzej, gdy jakiegoś składnika zabraknie. Nie zawracaj sobie głowy próbą przewidzenia, który z modeli osiągnie najlepsze rezultaty w następnych latach. Również, nie płać wysokich opłat funduszom inwestycyjnym za zarządzanie twoimi oszczędnościami. Świat inwestycji ma to do siebie, że jest w nim dużo mylnych informacji, a wiele osób promuje idee, które się nie sprawdzają. Często ich jedyny cel to sprzedać Tobie coś.

Wybierz jakikolwiek model i go się trzymaj. Nie sprzedawaj akcji podczas paniki na giełdzie, całkowicie eliminując ich udział w portfelu. Posiadaj akcje, obligacje, nieruchomości, metale szlachetne i trochę gotówki. Osiągniesz bardzo dobre rezultaty.