Najniższa krajowa w 2015 roku

views
0

W tym roku najniższa płaca krajowa wzrosła o 70 zł brutto. Zamiast 1680 zł dostaniemy więc 1750 zł brutto. Co to oznacza dla pracowników i pracodawców?

Co jest wliczane do najniższej krajowej?

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego (za wykonaną pracę) przy naliczaniu płac uwzględnia się również dodatki, takie jak premie i prowizje, dodatki za staż pracy czy funkcyjne, dodatki za wykonywanie pracy w warunkach szkodliwych. Do minimalnego wynagrodzenia nie zaliczają się natomiast nagród jubileuszowych, odprawy z tytułu renty, emerytury lub niezdolności do pracy, godziny nadliczbowe. Nadal trwa spór o wliczenie do minimalnej pensji dodatku za pracę w porze nocnej.

Pracownik zyska…

Od 1 stycznia 2015 możemy liczyć minimalnie na 1286, 16 zł na rękę. To o 48,96 zł więcej niż w ubiegłym roku. Rocznie zarobki wzrosną o 587, 52 zł. Oto zestawienie porównujące najniższe pensje w 2014 i 2015 roku, z uwzględnieniem pierwszego roku pracy, kiedy obowiązuje 80% minimalnego wynagrodzenia.
2014: najniższe wynagrodzenie brutto wynosiło 1680 zł (netto 1242,20 zł), w przypadku pierwszego roku pracy 1344 zł (993,76 zł).
2015: teraz minimalna płaca to 1750 zł brutto (1286,16), dla debiutujących pracowników 1400 zł (1028,93 zł).

… ale i wzrosną koszty pracodawcy

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników to również większe koszty całkowite dla pracodawcy. Wliczają się w nie składki ubezpieczeniowe i świadczenia pracownicze. W tym roku wzrosną o 84,53 zł (rok temu wynosiły one 2028,43 zł, obecnie 2112,96 zł). Zatem w skali roku poniesie on koszty wyższe o 1014,36 zł na każdego pracownika.

Oprócz wpływu na wysokość świadczeń, na obliczane płace minimalne wywierają wpływ również na inne czynniki. m.in.:
dodatek za pracę w nocy ( +20% stawki za godzinę)
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę na czas przestoju w pracy;
Odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania w pracy lub mobbingu – 100% minimalnego wynagrodzenia
Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego bądź zwolnienia indywidualnego nie z winy pracownika (15-krotność minimalnego wynagrodzenia);
Zasiłek chorobowy – dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 1750 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%), dla osób w pierwszym roku pracy – nie niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia minus składki na ubezpieczenia.