Odszkodowanie za mobbing w pracy

views
0

Poważnym problemem dzisiejszych czasów wśród pracowników jest tzw. „mobbing”,  czyli potocznie złośliwe zachowanie pracodawcy wobec podwładnego.

Jego forma objawia się na wiele sposobów, jest nim np. publiczne szkalowanie, obrażanie pracowników, nękanie itp. Odbywa się on przy wszystkich pracownikach lub w 4 oczy jednak skutki przeważnie są takie same i dają poważne urazy na psychice pracownika. Nie każdy wie, że może z tego tytułu starać się o odszkodowania Śrem. Często mobbing jest działaniem w pełni celowym
i zamierzonym przez pracodawcę. Pracownik może to odczuć w późniejszej depresji czy załamaniu psychiczny. Dla samego szefa to chyba nie jest wystarczającym powodem do zaprzestania stosowania tej formy wobec niego. Być może chce w ten sposób zmusić pracownika do samodzielnego opuszczenia pracy często jednak akt terroru odbywa się bez powodu. Każdy, kto jest jego świadkiem powinien reagować na wszelakie jego objawy inaczej, widząc, brak reakcji współpracowniku szef może kontynuować bezkarnie swój proceder.

 

Warto zbierać także dowody, które świadczą o stosowaniu lobbingu.

Pomogą one w walce o uzyskanie odszkodowania Śrem  z tego tytułu. Najlepiej dokumentować na fotografiach nagrywać wszelakie jego objawy. Każdy bowiem powinien znać swoją wartości i nie dopuszczać do takich sytuacji. Ludzka moralność także powinna motywować drugiego człowieka do pomocy, jeżeli jest on szykanowany. Przecież mobbing może wkrótce także dotyczyć jego i wtedy z pewnością chciałbym poczuć wsparcie grupy i nie dochodzić swoich praw samemu. Dobrze także przed krokami prawnymi upewnić się, czy mamy odpowiednie i pewne grono świadków, które stanie po naszej stronie i nie ugnie się pod naciskami szefa. Jeżeli jednak ktoś o niższym stanowisku dopuszcza się tej formy terroru warto z uzbieranymi dowodami udać się do najważniejszej osoby w firmie i przedstawić mu sytuację i wręcz wywrzeć na nim obowiązek jej rozwiązania.
Kolejną kwestią jest udanie się do prawnika, jeżeli mamy odpowiedni materiał dowody, świadków oraz jesteśmy w 100% pewni swojej wygranej możemy wystąpić do sądu o odszkodowanie w Śremie prawnik pomoże nam od swojej strony w przygotowaniu się do sprawy zbierze odpowiednie argumenty oraz będzie doradzał nam w kwestiach ewentualnych działań. W wielu kwestiach warto nawet wcześniej wybrać się do prawnika jego porady bowiem mogą pomóc we wcześniejszym zwalczeniu problemu.

Być może ewentualny prowodyr również ugnie się pod groźbą sądową i zaprzestanie swoich działań.

Jeżeli to nie poskutkuje, wnosimy do sądu wniosek o łamanie praw zapisanych w kodeksie pracy. Wraz z dobrym prawnikiem możemy śmiało starać się o zadośćuczynienie za szkody fizyczne i psychiczne. Również da nam to pewności, że nasza sprawa zostanie dokładnie rozpatrzona i jeżeli tylko wszystko zostanie dobrze udokumentowane i przedstawione sądowi, możemy być prawie pewni naszej wygranej. Warto znać swoje prawa i walczyć z szerzącą się skalą mobbingu, ponieważ proceder ten działa dziś na dużą skalę wśród pracodawców.