Oświadczenie woli co warto wiedzieć

3 views
0

Zapewne nie raz zdarzały nam się sytuacje kiedy umawiamy się z kimś na pewne warunki licząc iż zostaną one spełnione np. podczas zakupów internetowych dokonujemy zapłaty za kupiony towar sprzedawca zaś zobowiązuje się go do nasz przesłać. Jest to przykład tak zwanego oświadczenia woli. Oświadczenie woli jest przejawem tego, co dana osoba chce zrobić.

Oświadczenie woli prawnie według art. 60 Kodeksu cywilnego definiowana jest jako każde działanie będące przejawem woli ludzkiej mające na celu wywołanie skutku prawnego, którym może być powstanie, ustanie lub zmiana stosunku prawnego. Tak jak w naszym przykładzie oświadczenie woli może zostać złożone również w formie elektronicznej.

Żeby jednak oświadczenie woli miało moc prawną musi być spełnione kilka założeń. Po pierwsze oświadczenie takie nie może zostać złożone pod przymusem lub być wynikiem podstępu. Także osoba która składa oświadczenie musi być w pełni sprawna na umyśle czyli nie może znajdować się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji. Także oświadczenie takie nie może być składane dla pozoru

Ponadto oświadczenie woli powinno być zrozumiałe. Jeśli wszystkie to zasady zostaną zachowane nasze oświadczenie woli powinno być wiążące. Zdarzają się również sytuacje kiedy osoba składająca oświadczenie woli nie może pisać np. z powodu złego stanu zdrowia. W takim wypadku możliwe jet dokonanie podpisu w postaci tuszowego odciska palca czy inna osoba w obecności notariusza.

Więcej na https://www.kancelarianotarialna.gda.pl