Praca magisterska – kropka nad i studiów

5 views
0

Studia magisterskie jak i studia licencjackie kończą się pisaniem pracy magisterskiej. Jest to w Polsce najpopularniejszy sposób zakończenia studiów. Na niektórych kierunkach studia kończy egzamin obejmujący materiał z dwóch lat studiów Jednak jest on rzadko stosowany, najczęściej absolwenci piszą prace magisterskie.

Praca magisterska – jakie wymagania stawiane są absolwentom?

Praca magisterska powinna mieć odpowiednią objętość. Zazwyczaj jest to około 80 do 120 stron, jednak są i kierunki na, na których praca może mieć nawet 200 stron lub około 60. wszystko to zależy od rodzaju tematyki, z jakiej pisana jet praca. Jednak w pracy takowej nie liczy się jedynie ilość, ale jakość.

Przed przystąpieniem do pisania pracy magisterskiej powinien zostać określony jej temat. Koniecznie również autor pracy powinien postawić w pracy cel. Powinien on być zdefiniowany jasno i pozwalać na jego udowodnienie. Każda praca musi posiadać tezę, która powinna być udowodniona lub obalona w trakcie pisania pracy.

Skąd wziąć materiały do napisania pracy

Materiały do pisania pracy powinny mieć odpowiednią wartość. Najlepiej jeśli są to książki naukowe, czasopisma i publikacje. Promotorzy również zalecają pisanie nie tylko z materiałów polskojęzycznych, ale również z obcojęzycznych. Korzystanie z takich publikacji książkowych i opracowań podnosi wartość pracy.

Nie zaleca się pisania pracy ze źródeł internetowych. Posiadają one bowiem wątpliwą wartość merytoryczną. Takie materiały mogą być dopuszczone jedynie wtedy, gdy nie ma dostępnych publikacji książkowych na temat, na który piszemy parce. Możliwe jest to wtedy, gdy tematyka pracy nie została jeszcze w nich poruszona, bo jet to temat nowy i jeszcze w małym stopniu zbadany. Podjęcie takiego tematu jet odważne, ale z drugiej strony powoduje, że praca magisterska ma charakter twórczy, a nie odtwórczy i często wiąże się z wyższą oceną.

A co po napisaniu pracy?

Jeśli już przeszliśmy przez wszystkie etapy pisania pracy magisterskiej musimy przystąpić do kolejnej ważnej czynności, jaką jest wydrukowanie pracy magisterskiej. Jest to ważna czynność,. Ponieważ nawet najlepiej napisana praca, która nie wygląda profesjonalnie może nie zostać oceniona na taka ocenę, na jaką zasługuje. Co zatem zrobić by nasz padać wyglądała na najwyższym poziomie. Koniecznie należy ją wydrukować na odpowiednim papierze i na wysokiej jakości drukarce. Gdzie można to zrobić? Drukarnia Łódź może to zrobić dla Ciebie na najwyższym poziomie.

Co dalej?

Po wydrukowaniu pracy zostaje już ty;ko jej oddanie do dziekanatu, promotora i do recenzenta. Wtedy już tylko pozostanie czekanie na egzamin magisterski. Należy do niego podejść z rozwagą, źle nie stresować się zbyt mocno, bo jeśli sami napisaliśmy pracę, to nie powinniśmy mieć problemów na odpowiadania na pytania z nią związane.