Proste lecz skuteczne tłumaczenia

views
0

Bycie tłumaczem nie jest niczym trudnym. Jeśli legitymujemy się znajomością określonego języka, to możemy swobodnie wykonywać zawód tłumacza. Oczywiście mówimy o sytuacji, w której tłumaczymy różne teksty na zlecenia, ale na pewno nie dotyczy to urzędowych dokumentów. Jeśli bowiem mówimy o pewnych dokumentach, które należy przedstawić w stosownym urzędzie, to nie wystarczy być zwykłym tłumaczem, aby móc dokonywać wiarygodnego tłumaczenia tychże tekstów.

Bez wątpienia same teksty w takiej sytuacji można przetłumaczyć, ale na pewno nie będą one przydatne w żadnym z urzędów. Jeśli bowiem mamy stać się wiarygodnymi tłumaczami, to musimy posiąść statut tłumaczy przysięgłych. W tym przypadku na pewno nie możemy powiedzieć, że jest to prosta sprawa. Aby bowiem móc sprawować urząd tłumacza przysięgłego, należy zdać egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną i chodzi tutaj zarówno o egzamin pisemny jak i ustny. Poza tym należy także spełnić określone w ustawie kryteria.

Jak wykonywać zawód tłumacza?

Po pierwsze aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, należy być obywatelem naszego kraju. Istnieje pewna ewentualność, że możemy również posiadać obywatelstwo któregoś z krajów należących do Unii Europejskiej lub też EFTA. Poza tym należy legitymować się ukończonymi studiami wyższymi z zakresu filologii określonego języka. W przypadku, gdy mamy ukończone studia na innymi kierunki, możemy mieć dodatkowe studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia.

Istnieje jeszcze jeden bardzo ważny warunek, który należy spełnić, a chodzi mianowicie o poświadczenie swojej niekaralności w zakresie wszelkich umyślnych lub nieumyślnych przestępstw. Po zdaniu odpowiedniego egzaminu dana osoba składa stosowne ślubowanie, po czym zostaje wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych, a poza tym także otrzymuje stosowne świadectwo. Jednocześnie też w Mennicy Państwowej należy zamówić stosowną pieczęć, dzięki którym dokonywane tłumaczenia będą w przyszłości uwiarygadniane. Droga do bycia tłumaczem przysięgłym z pewnością nie jest łatwa, ale warto.

Osoby zainteresowane usługami tłumacza przysięgłego zapraszamy na stronę przetlumaczymy.pl, i zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.