Przepisy są istotne

views
0

Nie od dzisiaj powszechnym jest przepis prawa, który nakazuje kierowcom zawodowym, a mamy oczywiście tych, którzy zajmują się transportem towarowym i osobowym, pracować przez określoną ilość godzin, a następnie odpocząć. Przepis jest tak skonstruowany, aby dany kierowca nie przebywał za kółkiem zbyt dużą ilość godzin. Mogłoby to, bowiem spowodować znużenie, a co za tym idzie, zwiększyłoby to znacznie niebezpieczeństwo na drodze. W myśl przepisów prawa maksymalny czas jazdy kierowców może wynosić 9 godzin bez przerwy, po czym musi nastąpić określona przepisem przerwa na odpoczynek. W ciągu tygodnia kierowca może w pewnych uzasadnionych przypadkach przeciągnąć czas swojej pracy bez odpoczynku do 10 godzin, ale może to uczynić zaledwie dwa razy w ciągu danego tygodnia. Te 9 godzin nie oznacza, że tylko tyle może pracować w ciągu doby.

Czas prowadzenia pojazdu

Przepisy prawa mówią, bowiem, iż odpoczynek musi trwać minimum kolejne dziewięć godzin, a więc de facto czas pracy kierowcy w ciągu doby może być większy niż owe dziewięć godzin. Niemniej jednak liczy się tutaj czas odpoczynku, który pozwala kierowcy odpocząć i się zregenerować. Dzięki temu nie ma większej obawy, że po naszych drogach będą jeździli kierowcy przemęczeni, którzy będą stwarzali realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Aby oczywiście te przepisy były respektowane, potrzeba było stworzyć jakiś system kontroli i takim też system można nazwać tachografy. Rejestrują one czas jazdy kierowcy i czas postoju. Są tak skonstruowane, że nie da się ich oszukać, nie da się pominąć regulaminowej przerwy, a za ewentualne nieprawidłowości w działaniu tachografu, kierowca może ponieść bardzo poważne konsekwencje, toteż nikt raczej nie próbuje w jakikolwiek sposób kombinować, aby system ten oszukać. Niewątpliwie, chodzi tutaj o bezpieczeństwo wszystkich, którzy poruszają się po naszych drogach. Przemęczeni kierowcy to wielkie niebezpieczeństwo i dlatego system kontroli czasu ich jazdy jest jak najbardziej właściwym sposobem na uniknięcie nieprzyjemności.