Przygotowanie placu budowy

1 views
0

Przy wyznaczaniu miejsca pod budowę domu, trzeba spełnić zawarte w prawie budowlanym normy i warunki. Niestety przygotowania od strony administracyjnej wiążą się z dobrze znaną w naszym kraju biurokracją, co wymagać będzie wiele cierpliwości. Jak przygotować plan budowy, zanim zamówimy beton?

Prawidłowe przygotowanie placu budowy jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa, jak i warunków optymalnych dla zrealizowania założeń projektowych. Zasady przygotowania placu budowy są natomiast jasno zdefiniowane w przez prawo budowlane i przepisy BHP.

Przygotowanie terenu pod sprzęt ciężki
Przygotowanie terenu musi uwzględniać wprowadzenie na jego teren ciężkiego sprzętu, jak betonomieszarki, pompy do betonu czy dźwigi. Trzeba dobrze zorganizować przestrzeń o właściwej nośności, by sprostać wymogom możliwego ciężaru, jaki będzie na nią naciskał. Musi to być miejsce znajdujące się w odpowiedniej odległości od linii energetycznych będących pod napięciem, z wygodnym dostępem do źródła energii elektrycznej oraz wody, umożliwiające także gromadzenia resztek betonu czy wody z płukania betonowozów.

Ogrodzenie i oznakowanie
Ramy przestrzeni wytyczonej geodezyjnie trzeba wyraźnie oznaczyć przy użyciu ogrodzenia lub oznakowania. Siatka ogrodzeniowa musi mieć wysokość co najmniej 1,5 m. Jest to ważne ze względu na prewencyjną funkcję wobec nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Ponadto ma ona także pomagać w organizacji robót wykonawczych, jakie mają miejsce w obrębie wyznaczonego terenu.
Szczególnie ważne jest także, abyśmy dodatkowo oznaczyli strefy potencjalnie niebezpieczne, jak wykopy czy rusztowania, które mogą przyczynić się do nieszczęśliwego wypadku. W przypadku, gdy jakieś miejsce stwarza szczególne zagrożenie, konieczne będzie zapewnienie tam nadzoru personalnego.

Rozstrzygnięcie kwestii organizacyjnych
Zanim zamówimy beton, powinniśmy najpierw rozstrzygnąć kwestie organizacyjne. Trzeba dobrze zaplanować trasy transportu, mając na uwadze fakt, że betonomieszarka potrzebuje drogi dojazdowej o utwardzonej nawierzchni i szerokości co najmniej 2,5 m. Ponadto konieczne będzie zorganizowanie ustawienia betonowozu oraz pompy. Nie bez znaczenia jest również ilość rąk do pracy. Sprawne działania na placu budowy zapobiegną przestojom.

Miejsce składowania narzędzi i akcesoriów
Bardzo ważną sprawą na każdym placu budowy jest zorganizowanie miejsca do składowania narzędzi, sprzętów niezbędnych do podejmowania działań podczas budowy, odzieży roboczej. Musi to być miejsce, które zabezpieczy przechowywane w nim rzeczy przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych oraz atmosferycznych, natomiast w chwili pogorszenia się pogody, będzie stanowić również schronienie dla osób pracujących na budowie. Kolejną ważną kwestią jest zagwarantowanie zaplecza sanitarnego.
Zanim złożymy zamówienie na beton, musimy także ustalić jego rodzaj, klasę oraz ilość, a także umówić się z dostawą na konkretny termin dostawy tego materiału. Nie bez znaczenia jest wybór odpowiedniego dostawcy, który zagwarantuje nam satysfakcję z prowadzonych działań, jak i umożliwi sprostanie narzuconym przez normy prawne wymogom.

Artykuł powstał na podstawie informacji pochodzących z: http://www.betonnadom.pl/porady-wykonawcze/faq/jak-przygotowac-budowe-zanim-zamowisz-beton