Rodzaje i specyfika Assessment Center

19 views
0

Badania kompetencji pracowników, stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach, polegają na określeniu umiejętności kandydatów, ich predyspozycji na określone stanowiska, a także na wyłonieniu ich specjalnych cech. Rodzaje zadań Assessment Center dzielą się przede wszystkim na trzy kategorie: zadania grupowe, indywidualne i symulacje określonych scenariuszy transakcji, zachowań i procesów. W zależności od potrzeb na danym stanowisku, zadania mogą przybierać określoną formę. Większość scenariuszy zadań jest ustandaryzowana i ściśle opisana w podręcznikach. Dzięki temu specjaliści, znający się na przeprowadzaniu oceny pracowników wedle reguł AC mogą uzyskiwać wysoką skuteczność.

Zadania indywidualne mogą dotyczyć zadań ściśle związanych z typowymi czynnościami i umiejętnościami, wykonywanymi i wykorzystywanymi w firmie. Jednym z najpopularniejszych zadań jest „case study”, czyli analiza konkretnego przypadku. Uczestnik musi przeanalizować samodzielnie przedstawioną mu sytuację biznesową na podstawie przykładowych materiałów. Innym rodzajem zadania jest koszyk – przeanalizowanie zebranych dokumentów i zaprezentowanie ich wedle ścisłego planu działania. Istnieją liczne odmiany koszyka, odnoszące się do różnych materiałów.

Zadania grupowe stosowane w Assessment Center to między innymi: grupowa dyskusja o charakterze ogólnym, a także z przypisaniem określonych ról. Wszyscy uczestnicy dostają określone materiały i na ich podstawie dokonują analizy przypadku i podejmują określone decyzje. Zadanie bada umiejętność pracy w grupie, a także przebijania się z własnymi pomysłami, pokonywanie stresu.

Przykładem symulacji konkretnych przypadków są na przykład spotkania z zespołem pracowników, spotkania z klientem lub z pojedynczym pracownikiem – „jeden na jeden”. Istnieje też rodzaj zadania w Assessment Center, polegający na grze biznesowej – uczestnicy badania poddawani są sytuacjom stresowym w realnych zadaniach. Badane są ich umiejętności bezpośrednio powiązane z wykonywanymi zadaniami.