Rożne typy odszkodowania

views
0

Może, to chyba najbardziej magiczne słowo w niemal. To przez nie sąd wydaje wyroki według własnego uznania. Weźmy na przykład. pod lupę doraźne aresztowanie ze względu na wysokość kary – jeżeli oskarżonemu któremu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności , której górna granica wynosi co najmniej 8 lat…  Potrzeba wykorzystania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżanemu surową karą. Jak widzimy użyte słowo ,może, pozostawia dowolność sędziemu. Też w kodeksie cywilnym w art. 445 jako odszkodowanie, zadośćuczynienie słowo może odgrywa istotną rolę. Otóż nie każdemu poszkodowanemu się ono należy. Ustawodawca nie  używa zwrotu sąd przyznaje niemniej jednak sąd ma możliwość przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Na 100% te ,magiczne, słowo ,może, jest tu bardzo istotne. Trzeba użyć dobrych argumentów żeby sąd czy ubezpieczyciel rozważył te słowo na naszą korzyść. Decydujące znaczenie posiada tu rozmiar obrażeń doznanych przez poszkodowanego.