Strategia innowacyjności w biznesie

1 views
0

Innowacyjność to najważniejszy filar w procesie budowania przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, bez względu na dziedzinę biznesu. Wymagania związane z unowocześnianiem zarządzania pochodzą już nie tylko z wewnętrznych ambicji przedsiębiorstwa, ale i zewnętrznej presji spowodowanej ewoluującymi standardami. Jak będzie wyglądać przyszłość biznesu?

Polska nie jest przykładem najbardziej zaawansowanego innowacyjnie państwa, co więcej – nie zdaje się jej na tym za bardzo zależeć. Inne gospodarki światowe już dawno poprawnie oceniły siłę nowych trendów i ukierunkowały się na rozwój w tym kierunku. W związku z tym, rodzime firmy będą musiały się wykazać potężną innowacyjnością, żeby móc konkurować z bardziej postępowymi konkurentami.

Strategia innowacji, jako strategii konkurencji przyjmowana przez firmę, stanowiła i stanowi obszar zainteresowania autorytetów w dziedzinie zarządzania strategicznego. Dopiero niedawno zwrócono uwagę, że wobec rozwoju upowszechnienia sieci informacyjnych, strategie innowacji nabierają coraz większego znaczenia dla wartości firmy oraz możliwości uzyskania przez nią przewagi konkurencyjnej. Wyjątkowo wybijają się strategie umożliwiające szybkie reagowanie na dynamiczną sytuację na rynku, a także wprowadzanie szeroko rozumianych zmian.

W obliczu tak specyficznych warunków, niezwykle istotne jest szybkie wdrożenie strategii i uzyskanie adekwatnych korzyści. Wiele przedsiębiorstw sygnalizuje atmosferę presji stworzenia kultury firmy zorientowanej na innowacje.

Jednym z podstawowych narzędzi pomagających odpowiedzieć na te potrzeby i odnaleźć się w świecie innowacji są systemy do wideokomunikacji. Nie sposób mówić o biznesie zorientowanym na innowację, bez wdrożenia podstawowych rozwiązań łączących nowe technologie z inteligentnym zarządzaniem.

Nowe uwarunkowania wpłynęły na powstanie nowych koncepcji strategii innowacji w przedsiębiorstwie. Dzięki wideokomunikacji wdrażane mogą one być zarówno w dużych korporacjach międzynarodowych, jak i w przedsiębiorstwach średnich i małych, w których źródłem kreatywności są możliwości przedsiębiorcy i jego współpracowników.