Studiuj po studiach!

1 views
0

Studia niosą ze sobą kolejną wartość dodaną, którą jest specjalizacja zawodowa. Ukończenie wyspecjalizowanych kierunków pozwala na podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy. Każdy pracodawca poszukuje pracowników, którzy wykazują się umiejętnościami niezbędnymi w działaniach związanych z profilem firmy.

Studiowanie nie jest rzeczą łatwą, ale znacznie trudniejszą sprawą jest znalezienie pracy po studiach. Z tego względu rozsądną sprawą jest podjęcie studiów podyplomowych.  Studia takie pozwalają  na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i hobby.

Ponadto każdy pracodawca ceni sobie kompetencje i samodzielność swoich pracowników. Wykazanie się takimi zdolnościami pozwala na podniesienie oceny pracownika w oczach szefa. Procentuje to w zaufaniu chlebodawcy w postaci późniejszych inwestycji  w pracowników.

Ukończenie kolejnych studiów pozwala również na podniesienie własnego poczucia wartości. Pracownik po kolejnych  ukończonych studiach wie, że jest na rynku pracy wart więcej: może ubiegać się o lepsze stanowisko, ma prawo do podwyżki oraz ma większe szanse na znalezienie nowej posady w innej firmie.

Decyzja o tym, jakie studia wybrać nie jest łatwa. Warto rozstrzygnięcia tego trudnego wyboru dokonać w oparciu o swoje zainteresowania. Należ również wziąć pod uwagę badania rynku pracy. Pracę w przyszłości zapewnić mogą nie tylko kierunki ścisłe, lecz także studia humanistyczne. Pożądani na rynku są więc zarówno fachowcy z dziedziny marketingu reklamy i PR, jak i dziennikarze, politolodzy i specjaliści od stosunków międzynarodowych.