Tłumacz przysięgły – wymagane dokumenty

views
0

Jeżeli pragniemy trudnić się zawodem tłumacza na rynku z całą pewnością nie wystarczy nam jedynie posiadać zdolność biegłego posługiwania się językiem obcym. Naturalnie jest to aspekt bardzo istotny, ale musimy wiedzieć, że potrzeba nam także innych elementów, aby wykonywać ten zawód zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

Najważniejsze wymagania

Każda osoba, która to chce zostać zawodowym tłumaczem, zarówno ustnym, pisemnym, jak i przysięgłym musi spełnić określone wymagania, albowiem w przeciwnym razie nie uzyska pozwolenia na wykonywanie tego zawodu. Przede wszystkim, więc powinniśmy posiadać polskie obywatelstwo, jeżeli staramy się o wykonywanie zawodu tłumacza na terenie naszego kraju. Jeżeli chcemy wykonywać zawód na terenie innego kraju powinniśmy z kolei mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Oczywiście każda osoba, która to pragnie trudnić się zawodem tłumacza, powinna także znać perfekcyjnie zarówno język obcy, a także język polski, oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta nie może być także karana, zarówno za przestępstwo o charakterze umyślnym, jak i za przestępstwo nieumyślnie spowodowane czy też za przestępstwo skarbowe. Aby zostać zawodowym tłumaczem należy także ukończyć studia wyższe i osiągnąć tytuł magistra.

Istotny jest egzamin

Każda osoba, która to stara się w sposób zawodowy wykonywać pracę tłumacza musi także zdać określony egzamin. Taki egzamin został wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku. Jedynie zdanie tego egzaminu, który to składa się z dwóch części, ustnej i pisemnej daje nam możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji, aby móc zawód tłumacza wykonywać. Jeżeli taki egzamin zdaliśmy z pozytywnym wynikiem, a tym samym uzyskaliśmy certyfikat do wykonywania zawodu, mamy możliwość nie tylko szukać pracy na rynku w różnorodnych biurach tłumaczeń, ale także możemy założyć naszą własną działalność gospodarczą. Z całą pewnością będzie to doskonały wybór.