Ubezpieczenie NNW na drodze

views
0

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy przede wszystkim na myśli ochronę pojazdu- przed zniszczeniem, niespodziewanymi kosztami, kradzieżą. A co z najbliższymi? Czy istnieje możliwość ubezpieczenia siebie i innych przed nieszczęśliwymi wypadkami? Oczywiście, że tak, zawsze można zdecydować się na kupno ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażera.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera- definicja

NNW kierowcy i pasażera jest to ubezpieczenie z rodzaju osobowych, które chroni przede wszystkim zdrowie i życie ludzi. Dlaczego więc polisa ta uważana jest za samochodową? Ponieważ traktuję o doznanego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku na drodze. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do finansowego zadośćuczynienia wszystkim poszkodowanym przebywającym w aucie. Dotyczy to przede wszystkim kierowcy, ale również pasażerów, relacje między nimi są nieistotne.

Nieszczęśliwy wypadek i uszczerbek na zdrowiu

Wystąpienie nieszczęśliwego wypadku jest głównym powodem ubiegania się o odszkodowanie. Czym ono jest? Jest nim każde wydarzenie, które jednocześnie:

  • nagłe i nieprzewidywane,
  • wywołane jest czynnikami zewnętrznymi
  • następuje na przekór poszkodowanym,
  • skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.

Należy pamiętać, że zdarzenie aby było uznane za nieszczęśliwy wypadek musi posiadać wszystkie wspomniane wcześniej cechy, z tej racji nie każdy uszczerbek na zdrowiu jest podstawą do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Trwały uszczerbek na zdrowiu jest to takie uszkodzenie ciała, które mimo podjęcia leczenia nie rokuje poprawy. Najprostszym przykładem trwałego uszczerbku na zdrowiu jest niewątpliwie utrata wzroku, głuchota czy też utrata kończyn, ale może to być również skomplikowanie złamanie nogi, które ciężko wyleczyć i którego skutki są nieodwracalne, w pewnej mierze. Więcej o uszczerbku na zdrowiu na ubezpieczeniesamochodu.bryk.org.

To, jak duże nastąpiły uszkodzenia jest istotne ze względu na wysokość odszkodowania. Górną granicę ustalamy samodzielnie, natomiast kwota rzeczywistego odszkodowania zależy przede wszystkim od towarzystwa ubezpieczeniowego. Dokonuje on oceny rozmiaru i rodzaju strat sugerując się opinią lekarza oraz opierając się o tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie kalkuluje wysokość odszkodowania. Pamiętać trzeba o tym, iż odszkodowanie w całej kwocie zostaje wypłacone jedynie na wypadek śmierci poszkodowanego.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym?

Uzyskane odszkodowanie osoby poszkodowane mogą rozdysponować na dowolny cel, niekoniecznie związany ze stanem zdrowia. Oprócz podstawowego świadczenia przysługiwać im może również:

  • refundację kosztów leczenia,
  • zwrot kosztów zakupu sprzętu potrzebnego do rehabilitacji i normalnego funkcjonowania,
  • zwrot kosztów przeszkolenia poszkodowanego na wypadek gdyby potrzebował przekwalifikowania w zawodzie,
  • zwrot kosztów transportu zwłok.

Kto potrzebuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczyć się można zawsze. Wybierając polisę należy pamiętać o tym, że polisa OC również chroni pasażerów. Mogą ubiegać się o przyznanie odszkodowania z polisy sprawcy wypadku. Niestety w sytuacji, w której winowajcą jest kierowca ubezpieczonego samochodu, nie może starać się o wypłatę pieniędzy z własnego OC. Z tego powodu warto jest zadbać o zakup ubezpieczenia NNW, które ochroni również kierowcę. Dodatkowo dzięki niemu inne osoby poszkodowane będą miały szansę na uzyskanie odszkodowania z obydwu ubezpieczeń.