Ubezpieczenie samochodu- OC AC NNW

views
0

Tematyka ubezpieczeń staje się coraz popularniejsza- widać przyczynia się do tego zwiększenie świadomości ludzi. Jest to zjawisko jak najbardziej pozytywne, gdyż pozwala to w jakiś sposób się wcześniej zabezpieczyć. Ci, którzy zdecydowali się ubezpieczyć są w największym stopniu tego świadomi. Najpopularniejszym ubezpieczeniem są polisy komunikacyjne.

Definicja ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne są to ubezpieczenia należące do działu II ubezpieczeń- ubezpieczenia majątkowe oraz inne osobowe. Ubezpieczenia te maja pośredni lub bezpośredni związek z pojazdami– nieważne czy to jest zwykłe auto, tir czy też motor. Dzięki nim mamy zapewnioną ochronę w razie nieprzyjemnych zdarzeń takich jak wypadek, kolizja lub nawet w niektórych wypadkach kradzież. Ważną cechą charakteryzującą polisy komunikacyjne jest to, że oprócz nas samych zabezpieczają również innych uczestników ruchu na wypadek zdarzenia, w którym to oni ponoszą straty. Ochrona ta dotyczy mienia oraz zdrowia, w niektórych sytuacjach nawet życia.

Tak szerokie spektrum działań oraz różnorodność oferowanych usług czyni ubezpieczenia komunikacyjne jednym z najpopularniejszych. Aż 2/3 wszystkich podpisanych polis należy do rodzaju komunikacyjnych. A są nimi ubezpieczenia: OC, AC oraz NNW.

Odpowiedzialność cywilna- obowiązkowa ochrona

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu– ta długa nazwa ubezpieczenia stoi za najbardziej znanym skrótem używanym w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli OC auta. Jest to obowiązkowe, a zarazem najważniejsze ubezpieczenie pojazdu. Dlaczego jest tak ważne? Ponieważ chroni kierowcę ubezpieczonego samochodu przed finansowymi skutkami zdarzeń, których jest sprawcą. Ubezpieczyciel w ramach umowy przenosi tą odpowiedzialność na siebie i wypłaca osobom poszkodowanym stosowne odszkodowanie. Finansowe zadośćuczynienie może dotyczyć mienia, jak również zdrowia czy życia osób trzecich.

Właściwie my sami nie skorzystamy bezpośrednio z ubezpieczenia OC, ale kiedy to my stajemy się ofiarami nieszczęścia, dziękujemy za to, że OC jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie Autocasco- ochrona naszych samochodów

Ubezpieczenie AC jest dobrowolną ochroną naszego mienia w postaci samochodu. W razie uszkodzenia naszego auta, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zlikwidowania szkody. Szkoda ta dotyczy przede wszystkim uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, kolizji, czy też nawet drobnego zdarzenia, takiego jak utrata lusterka.Autocasco może przewidywać dodatkowo ochronę w przypadku kradzieży auta. Likwidacja szkody zwykle następuje w postaci odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów.

Ubezpieczenie NNW- zdrowie i życie najważniejsze

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera jest ubezpieczeniem osobowym. Zapewnia ono ochronę osób przebywających w ubezpieczonym aucie, bez znaczenia kim oni dla nas są. W ramach ubezpieczenia NNW zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia osobom poszkodowanym– szkoda może polegać na uszczerbku na zdrowiu albo nawet śmierci. Odszkodowanie może zostać wykorzystane w dowolny sposób, np. na leki lub rehabilitację.