Walcówka

views
0

Wiele jest maszyn budowlanych, o nazwie nie bardzo znanej wielu osobom. Przykład stanowi walcówka, specjalna maszyna, którą stosuje się do wykonywania drutów walcowanych. Takie walcowane druty stalowe osiągają średnicę około ośmiu milimetrów. W budownictwie wiele urządzeń i przedmiotów jest niezbędnych.

Walcowanie jest to specyficzny rodzaj kształtowania blachy, który polega na przepuszczaniu jej pomiędzy dwoma walcami, obracającymi się z pewną prędkością. Takie walce, rolki czy tarcze najczęściej przesuwają się między sobą narzędziami płaskimi. Mamy w sumie kilka sposobów walcowania, a do najbardziej znanych należy walcowanie wzdłużne. Do kolejnych typów należy walcowanie poprzeczne, oraz poprzeczno – klinowe, które to jest odmianą tego poprzedniego. Polega jednak na tym, że wciągany w materiał przeznaczone do walcowania narzędzia w kształcie klina, powoduje, że materiał ten przybiera odpowiedni kształt. W taki sposób wykonuje się wały wielostopniowe, czy wkręty szynowe. Kolejne sposoby walcowania to pielgrzymowe, skośne i kuźnicze.