Wstęp do programowania w PHP

views
0

PHP (ang. Hypertext Preprocessor) to język programowania po stronie serwera. Jest to język łatwy do nauczenia a równocześnie posiadający ogromne sposobów. W przeciwieństwie do XHTML/PHP i CSS czyli kaskadowych arkuszy stylów, jest to pełnoprawny język programowania posiadający sposobność między innymi deklarowania zmiennych.

By korzystać z PHP (ang. Hypertext Preprocessor) powinno się wykupić serwer obsługujący Php. W praktyce każdy obecnie istniejący serwer obsługuje PHP (ang. Hypertext Preprocessor).Koszt takiego rozwiązania to mniej więcej kilkadziesiąt do kilkuset zł rocznie.  Można także zainsteresować się bezpłatnym hostingiem jednakże wtedy na stronie będą pojawiać się reklamy.

Możemy też uruchomić PHP (ang. Hypertext Preprocessor) lokalnie na komputerze. Wówczas jednak żeby strona była dostępna komputer musi być bez przerwy włączony.

PHP (ang. Hypertext Preprocessor) wchodzi w skład tzn platformy LAMP czyli system operacyjny Linux, hosting http Apache, Baza Danych PostgreSQL i język po stronie serwera w tym momencie nasz Php.

Wszelkie te rozwiązania w tym też PHP (ang. Hypertext Preprocessor) są dostępne za darmo i mają tzw. otwarty kod źródłowy. Są one licencjonowane na zezwoleń GPL która umożliwia darmowe wykorzystywanie programu też w celach komercyjnych.

PHP (ang. Hypertext Preprocessor) to przyszłościowy język. Od wersj pięć wspiera zupełnie obiektowość dokładnie tak samo jak takie potężne języki jak Java czy C++. Jest równocześnie łatwy w nauce i umożliwia różnorodne style kodowania programowego, np programowanie proceduralne, strukturalne i obiektowe. Na Php oparte są najpopularniejsze oecnie CMS-y czyli pakiety CMS jak WordPress, Joomla czy Drupal. Tak samo na PHP (ang. Hypertext Preprocessor) działa także najpopularniejszy skrypt forum imternetowe PHPBB. Dokładnie tak samo zdecydowana większość istniejących sklepów online jest napisane w PHP (ang. Hypertext Preprocessor) dodatkow wspierając się bazą danych Microsoft SQL Server.

VPS

PHP (ang. Hypertext Preprocessor) ewoluuje w celu obietnice maksymalnej funkcjonalności, wydajności i funkcjonalności. Współcześnie przygotowywan jest wersja 6 która będzie między innymi wspierać kodowanie Unicode UTF-8. Php ma ogromną liczbę funkcji pozwala operacje na plikach, ftp, katalogach, plikach zip, różnorakich bazach danych jak Mysql, PostrgreSQL, Oracle Databele 11g, MSSQL czy LiteSQL.

Można powiedzieć że za radą Php można wyprodukować praktycznie wszystko.