Wycena Nieruchomości

views
0

Wycena nieruchomości w Polsce Przekształcenia gospodarcze w Polsce, rozwój wolności gospodarczej, swobodny przepływ towarów i usług, a także przekształcenia własnościowe przyczyniły się do rozwoju rynku nieruchomości, a tym samym wzrostu znaczenia nieruchomości wrocław jako towaru na rynku, przedmiotu transakcji rynkowych i podstawy zabezpieczenia kredytu. W obrót nieruchomościami zaangażowały się także podmioty publiczne, rozwój infrastruktury przyczynił się do wzmożonego nabywania nieruchomości przez państwo w drodze umów cywilnoprawnych lub wywłaszczenia. W związku z tym pojawiła się konieczność określania wartości nieruchomości a ustawodawca stanął przed wymogiem uregulowania prawnego kwestii wyceny nieruchomości, która jest ,,sztuką opartą na znajomości prawa, ekonomii, przepisów budowlanych i w dużej mierze na własnych doświadczeniach rzeczoznawcy majątkowego. W naszym systemie prawnym pojawiły się przepisy regulujące nie tylko techniki wyceny nieruchomości czy działalność zawodową z tym związaną, ale także szczegółowo zostały uregulowane sytuacje, z jakich przyczyn i dla jakich celów wartość nieruchomości wrocław powinna zostać określona. Wycena nieruchomości- w najprostszy sposób można zdefiniować jako zespół czynności prowadzących do określania ich wartości. Szacowanie nieruchomości to proces, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości dla różnych celów przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik. Funkcje szacowania: §Funkcja informacyjna – uczestnik rynku poszukuje informacji o wartości nieruchomości dla oceny aktualnego stanu rynku;§ Funkcja decyzyjna – wartość stanowi podstawę podjęcia decyzji urzędowych lub inwestycyjnych; §Funkcja negocjacyjna – wyznaczona wartość stanowi podstawę podjęcia negocjacji w toku transakcji rynkowej ;Funkcja doradcza – wartość stanowi podstawę do ustalenia zasad poprawnego gospodarowania nieruchomością; Funkcja pośrednia – dla wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju nieruchomości.